Cànnabis i cocaïna: què se n'ha de saber


Es pot dir que la coca és una droga dura i el cannabis és un droga tova? És pot dir que la maria és innòcua ja que es pren amb finalitats mèdiques? Quines són les conseqüències d’aquestes substàncies sobre el cervell? Quan temps dura l’efecte? Quan i per què es converteix un consumidor en addicte? 

0 comentarios:

Publicar un comentario

Copyright 2009 El blog del Tutor. All rights reserved.
Free WPThemes presented by Leather luggage, Las Vegas Travel coded by EZwpthemes.
Bloggerized by Miss Dothy